Klinika SIBO > Test SIBO > Jakie badania należy wykonać dodatkowo?

Jakie badania należy wykonać dodatkowo?

Rozszerzona diagnostyka SIBO/IMO

Objawy ze strony jelit mogą mieć różne przyczyny, nie tylko SIBO czy IMO. Jeżeli wykonałeś już test w naszej Klinice w kierunku SIBO/IMO i chciałbyś wykluczyć inne przyczyny objawów, powinieneś wziąć pod uwagę:

  • testy serologiczne w kierunku celiakii (u chorych z podejrzeniem IBS, biegunką, zaburzeniami trawienia, anemią, zaburzeniami wchłaniania, wzrastania oraz u osób z niedoborami pokarmowymi),
  • oznaczenie stężeń kalprotektyny lub laktoferyny w kale, TSH, morfologii i CRP w surowicy w celu wykluczenia nieswoistych chorób zapalnych jelit i innych chorób mających objawy jelitowe,
  • posiew kału w kierunku Clostridium Difficile,
  • ALAT, ASPAT, GGTP – w celu wykluczenia chorób wątroby
  • Kał na stopień strawienia, na zawartość tłuszczów, elastaza w kale – w celu wykluczenia PZT
  • kolonoskopię u osób po 45 roku życia (częstość występowania raka jelita grubego > 45 rż wynosi 3,7% i rośnie z wiekiem),
  • USG jamy brzusznej – badanie pomocnicze w diagnostyce różnicowej, nie służy diagnostyce SIBO/IMO.
  • Nie zaleca się rutynowego wykonywania badań mikrobiologicznych stolca, testów w kierunku alergii pokarmowej u wszystkich chorych ani kolonoskopii u pacjentów w wieku <45 lat, o ile nie zgłaszają objawów alarmowych sugerujących raka jelita grubego.

JEŻELI CHCIAŁBYŚ, ABY LEKARZ ZLECIŁ CI DODATKOWE BADANIA, OPRÓCZ TESTU ODDECHOWEGO WYKONANEGO W NASZEJ KLINICE A TAKŻE SKONSULTOWAŁ ICH WYNIKI I WYDAŁ ZALECENIA zamów rozszerzoną diagnostykę po teście SIBO →.

W zależności od wieku, płci, chorób współistniejących, Twoje objawy mogą mieć różne przyczyny. Także objawy ze strony jelit mogą mieć różne nasilenie i konsekwencje. Jeżeli chciałbyś uwzględnić te czynniki w diagnostyce: Zamów rozszerzoną diagnostykę po teście →. Otrzymasz wstępną ocenę objawów, skierowanie na badania z 25% rabatem w laboratoriach Synevo www.synevo.pl oraz ocenę ich wyników i dalsze zalecenia. Wszystko zdalnie i bez kolejki. Po kliknięciu „zamów” otworzy się formularz do uzupełnienia o dane kontaktowe, medyczne i opis dolegliwości z możliwością załączenia wyników wykonanych wcześniej badań.

Wyniki badań sprawdzamy i konsultujemy 1x w tygodniu zdalnie. Pacjent otrzymuje wyniki wykonanych dodatkowych badań i zalecenia mailowo.