Probiotyki w SIBO

Probiotyki w SIBO, to temat nadal nieznany.

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu naukowym na temat zastosowania probiotyków w SIBO.

Większość specjalistów, którzy zajmują się pacjentami z tym schorzeniem stosuje u pacjentów szczepy Bifidobacterium i jest to jak najbardziej właściwa praktyka.

Niemniej nadal “wiemy, że nic nie wiemy”, a świat mikroorganizmów jest fascynujący i nadal pozostawia wiele do odkrycia.

Mamy przyjemność jako Klinika SIBO brać udział w projekcie, który ma rzucić nowe światło na probiotykoterapię w SIBO.

Tematem naszej pracy jest „Skuteczność stosowania różnych interwencji dietetycznych w przebiegu bakteryjnego przerostu jelita cienkiego”.

Badanie jest prowadzone pod patronetem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecininie oraz firmy SANPROBI, która jest producentem probiotyku użytego do tego eksperymentu medycznego, czyli Sanprobi 4Eneric.

Kierownikiem projektu jest dr hab. n. med. Karolina Skonieczna-Żydecka, Kierownik Samodzielnej Pracowni Badań Biochemicznych PUM w Szczecinie.

Od strony dietetycznej nad projektem pracuje 4 badaczy:

 • dr n. med. Maja Czerwińska-Rogowska, NutriDiet Med.
 • Honorata Mruk-Mazurkiewicz, Samodzielna Pracownia Badań Biochemicznych PUM
 • mgr Patrycja Krynicka – Smak Zdrowia Poradnia Dietetyczna
 • i ja, mgr Hanna Szpunar-Radkowska, Klinika SIBO w Bydgoszczy

Jaki jest cel naszego badania

Celem badania jest określenie czy zastosowanie diety lowFODMAP uzupełnionej o szczepy probiotyczne zawarte w preparacie dojelitowym Sanprobi 4Enteric u osób z rozpoznanym SIBO (podkreślam, że tylko z SIBO, czyli wyłącznie z przerostem wodoru) złagodzi objawy żołądkowo-jelitowe lepiej niż sama dieta.

Pomijamy tutaj u pacjenta etap eubiotykoterapii xifaxanem czy antybiotykoterapii.

Dlaczego akurat tak? Ponieważ wodór jest fizjologiczny, występuje w większych ilościach w jelicie grubym, więc to pozwala nam wierzyć, iż modulacja mikrobiomu może być skuteczna w przypadku osób z sibo.

Skąd pomysł na tego typu eksperyment

Z uwagi na rosnącą rozpoznawalność bakteryjnego przerostu jelita cienkiego w populacji ogólnej. Wydaje się zatem, że wykorzystanie różnych metod wspierających klasyczną farmakoterapię schorzenia jakim jest SIBO, jest zadaniem priorytetowym.

Wiemy, że probiotyki są skuteczne w zmniejszaniu częstości występowania SIBO i jego objawów, ale nadal brakuje nam jeszcze jednoznacznych wniosków i badań na ten temat.

W dotychczasowych badaniach zauważono, że pacjenci stosujący probiotyk wykazywali nieznaczną tendencję do niższej częstotliwości występowania objawów.
Pewne jest, że probiotyki są skuteczne w redukcji częstości występowania zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego oraz łagodzeniu intensywności dolegliwości wynikających z tych zaburzeń, a SIBO jest ich najczęstszym powikłaniem (przyczyny czynnościowe SIBO).

W naszym badaniu zakładamy, że w efekcie stosowania probiotyku, objawy żołądkowo-jelitowe mogą zmniejszyć istotnie swoje nasilenie, co może znacząco wpłynąć na poprawę jakości życia pacjentów.

Kto może wziąć udział w badaniu probiotyków w SIBO

Do badania możemy zakwalifikować pacjentów z potwierdzonym SIBO (test wodorowo-metanowy pacjent wykonuje we własnym zakresie).

Pacjent z dodatnim wynikiem testu oddechowego w zakresie wodoru, gdzie obserwujemy wzrost pomiędzy 80 a 120 min. testu o 20 ppm w stosunku do pierwszego pomiaru, będzie mógł wziąć udział w eksperymencie naukowym.

Nie będzie to jednak możliwe dla osób:

 • z chorobami zapalnymi jelit
 • z aktywną chorobą nowotworową
 • stosujących antybiotyk (w tym xifaxan) czy probiotyk na 3 m-ce przed badaniem,

ale również w badaniu nie wezmą udziału:

 • kobiety w ciąży
 • pacjenci po 65 r.ż.

Jak to wygląda technicznie

Pacjent, który spełnia powyższe warunki zgłasza się do jednej z placówek, która bierze udział w eksperymencie. Każda z nich dysponuje 20 miejscami (w sumie zatem 80 osób z całej PL będzie brało udział w tym badaniu). Nie wszyscy pacjenci przystępuję równocześnie, a każdy w swoim czasie. Mamy na to dwa lata.

Najlepiej napisać maila i od razu załączyć wynik testu oddechowego, co znacznie przyspieszy i ułatwi korespondencję (kontakt@klinikasibo.pl). Warto dodać, że stacjonarnie swoje gabinety prowadzimy w Szczecinie, Koszalinie i Bydgoszczy.

Nie ma jednak również przeciwwskazań do pracy online z pacjentem i dostarczanie przesyłek pocztą kurierską.

Oczywiście będą też sytuacje takie, że pacjenci zjawią się w gabinecie dietetyka czy na teście oddechowym (każda z placówek pracuje ciut inaczej), a jeśli wg nas będą mogli wziąć udział w badaniu, to zostaną o tym poinformowani.

Jak będzie przebiegało badanie na temat

zastosowania probiotyków w SIBO

Czas trwania badania dla pacjenta, to 3 miesiące.

Uczestnicy codziennie przez 12 tygodni będą stosować dietę low FODMAP, czyli z ograniczeniem węglowodanów łatwo fermentujących.

Dodatkowo będą przyjmować doustnie kapsułki zawierające albo:

 • placebo
 • żywe szczepy bakterii:

  50% Lactococcus lactis Rosell – 1058, 25% Lactobacillus casei Rosell – 215, 12,5% Lactobacillus helveticus Rosell – 52, 12,5% Bifidobacterium bifidum Rosell – 71.

probiotyki w SIBO

 

Nikt z nas nie wie jaki zestaw zawiera placebo, a jaki bakterie.

Pacjenci będą odbywali w sumie 3 wizyty dietetyczne, pierwszorazową i dwie kontrolne co 6 tygodni i te akurat są odpłatne, zgodnie z cennikiem danej placówki. Na pierwszej z nich zostanie omówiony proces postępowania, zebrane dokumenty, wytłumaczona suplementacja oraz dieta.

Jeśli pacjent zechce pracować na konkretnym indywidualnym jadłospisie, to jest to również jego kosztem własnym. Może jednak w zupełności radzić sobie samodzielnie wg wytycznych, które uzyska od dietetyka.

W czasie badania będziemy również trzykrotnie oceniać sposób żywienia, aktywność fizyczną, oceniać skalę objawów żołądkowo-jelitowych, poziom stresu czy uformowanie stolca.

Podczas każdej z wizyt, pacjent zostanie poproszony o oddanie próbki stolca, który pobierze zgodnie z załączona instrukcją.

 

W ramach badania u każdego z pacjentów zostanie oznaczony skład i funkcje mikrobioty 

 

Analiza składu mikrobioty jelitowej zostanie przeprowadzana metodami sekwencjonowania nowej generacji. Funkcja mikrobioty zostanie określona przy pomocy odpowiednich technik metabolomicznych.

Koszt jednego z takich badań kału, gdyby pacjent miał je ponosić samodzielnie, to około 1000 zł za jedno. Tutaj mamy ich 3 i są one darmowe dla naszego pacjenta.

Jakie są możliwe korzyści z przeprowadzenia tego eksperymentu

Dla pacjenta jest to poprawa stanu zdrowia, z pominięciem farmakoterapii i zdobycie wiedzy na swój temat, a dla ogółu społeczeństwa poszerzenie wiedzy na temat strategii terapii SIBO.

Jakie jest ryzyko udziału w badaniu

Możemy odnotować brak poprawy w zakresie objawów żołądkowo-jelitowych, co stanowić będzie podstawę do skierowania do lekarza w celu rozważenia standardowego leczenia.

Aspekty finansowe

Sam udział w badaniu jest nieodpłatny i całkowicie dobrowolny.

Koszty, które są w gestii pacjenta, czyli badanie oddechowe czy konsultacje dietetyczne, są takie same jak w przypadku gdy pacjent nie bierze udziału w eksperymencie, gdyż i tak test oddechowy wykonuje samodzielnie i odpłatnie i jest, a przynajmniej być powinien, prowadzony przez specjalistę z dokładnie taką samą częstotliwością wizyt tj. pierwsza wizyta oraz dwie kolejne po 6 i 12 tygodniach.

Poufność

Wszystkie dane osobowe, które są potrzebne do badania pozostaną poufne, nie zostaną użyte w publikacjach.

Przystąpienie do badania jest całkowicie dobrowolne. Każdy samodzielnie ocenia, czy zrozumiał wyjaśnienia badającego oraz informacje przekazane w formie pisemnej na temat badania. W każdej chwili można zrezygnować, bez jakichkolwiek konsekwencji. W żadnej sytuacji wycofanie się z badania nie będzie się wiązać z jakąkolwiek formą ograniczeń, czy utraty nabytych praw.

Także badający może wyłączyć z badania każdego uczestnika (bez jego zgody), jeśli będzie to w jego najlepiej rozumianym interesie lub w przypadku przerwania badania.

Zapraszamy.